ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย ราชตนะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 อิทธิพลของกรดโอเลอิกและคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการซึมผ่านไอน้ำของฟิล์มโปรตีนถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิตในการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 แนวทางการออกแบบโลโก ของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การรับรู้ภาพลักษณ์จากผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ. 2551
4 ฟิล์มข้าวปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระ
5 ผลของการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสมดุลต่ออายุการเก็บรักษาหน่อไม้หวานพันธุ์หลี่จูแปรรูปพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้