ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย ปรีชาปัญญา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- พรชัย ปรีชาปรัญญา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2549 1
4 2545 1
5 2544 1
6 2543 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษารูปแบบการเพาะปลูกกล้วยไข่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
3 การจัดการลุ่มน้ำป่าเมี่ยง โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2545
4 ภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง [ชา] เกี่ยวกับความยั่งยืนของลุ่มน้ำภาคเหนือ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
5 สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
6 ภูมิปัญญาชาวป่าเมี่ยง (ชา) เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการลุ่มที่สูงภาคเหนือ ประเทศไทย