ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรชัย ทรัพย์นิธิ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องรับจีพีเอสสองความถี่และการวิเคราะห์ความแปรปรวนปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เหนือสถานีวัดชุมพร ประเทศไทย
2 ระบบวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนตำแหน่งของเครื่องรับ GPS บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและซอฟแวร์แสดงผล
ปี พ.ศ. 2555
3 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบีคอนด้วย Software defined radio
4 เครื่องวัดสัญญาณนำร่องอากาศยานในระบบ ILS ด้วยเทคโนโลยี software defined radio (SDR)
5 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบีคอนด้วย Software defined radio
6 เครื่องวัดสัญญาณนำร่องอากาศยานในระบบ ILS ด้วยเทคโนโลยี software defined radio (SDR)
ปี พ.ศ. 2553
7 ความน่าจะเป็นบิตผิดพลาดเฉลี่ยของการมอดูเลตแบบดิจิตอลในการสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ในช่องสัญญาณร่วมระหว่างซินทิเลชัน และการจางหายหลายวิถีที่มีไดเวอร์ซิตี้แบบ Maximal Ratio Combining
8 ระบบการเข้ารหัสของสัญญาณด้วยรหัสพาริตี้เช็คความหนาแน่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
9 ความน่าจะเป็นบิตผิดพลาดเฉลี่ยของการมอดูเลตแบบดิจิตอลในการสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ในช่องสัญญาณร่วมระหว่างซินทิเลชัน และการจางหายหลายวิถีที่มีไดเวอร์ซิตี้แบบ Maximal Ratio Combining
10 สมรรถนะของรหัส BCH แบบ 2 มิติ ในช่องสัญญาณรบกวนแบบเกาส์
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชั้น F2 ของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเพียร์บริเวณละติจูดต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบการเข้ารหัสของสัญญาณด้วยรหัสพาริตี้เช็คความหนาแน่นต่ำ
13 สมรรถนะของรหัส BCH แบบ 2 มิติ ในช่องสัญญาณรบกวนแบบเกาส์
14 ระบบซีดีเอ็มเอแบบหลายคลื่นพาห์ในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนกำลังแบบซินทิเลชั่น
ปี พ.ศ. 2549
15 ระบบซีดีเอ็มเอแบบหลายคลื่นพาห์ในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนกำลังแบบซินทิเลชั่น
16 ระบบซีดีเอ็มเอแบบหลายคลื่นพาห์ในช่องสัญญาณที่มีการลดทอนกำลังแบบซินทิเลชั่น
17 ระบบซีดีเอ็มเอแบบหลายคลื่นพาห์ในช่องสัญญาณ ที่มีการลดทอนกำลังแบบซินทิเลชั่น
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย