ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พรจักร ศรีพัชราวุธ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2546 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาเชิงคำนวณของการดูดซับไฮโดรเจนบนไทเทเนียมและไทเทเนียมไฮไดรด์ที่ถูกเติมแต่งบนวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์-74ที่มีแมกนีเซียมเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาเชิงอิเล็คทรอนิกส์ เชิงแสง และเชิงการดูดไฮโดรของวัสดุพื้นผิวสูง
ปี พ.ศ. 2556
3 การดูดซับไฮโดรเจนใน Zeolitic Imidazolate Frameworks เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาเชิงคำนวณของการดูดซับไฮโดรเจนใน Zeolotic imidazolate frameworks เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาเชิงคำนวณของการดูดซับไฮโดรเจนใน Zeolotic imidazolate frameworks เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
ปี พ.ศ. 2546
6 อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของโลหะเซอร์โคเนียมจากวิธีพลศาสตร์เชิงโมเลกุลแบบเดิม