ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิผลของเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบกล่องที่พัฒนาต้นแบบโดยเนคเทค และต้นทุนของการคัดกรองการได้ยินและบริการเครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินแบบทดสอบการได้ยินห้านาทีฉบับภาษาไทยในการคัดกรองการได้ยินในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการคงอยู่ของ tympanostomy tube ที่ทำเองจากท่อกับ polyethylene กับชนิด Paparella@ ในการรักษาผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งในหูชั้นกลาง
4 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
ปี พ.ศ. 2544
5 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia