ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พจน์ ศรีบุญลือ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิฑูรย์ ประสงค์วัฒนา 24
2 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 15
3 สมบัติ บวรผดุงกิตติ 14
4 เกรียง ตั้งสง่า 13
5 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 9
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 9
7 ภัทระ แสนไชยสุริยา 6
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
9 สุนทร สุวรรณไตรย์ 4
10 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 4
11 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 3
12 ศรีน้อย มาศเกษม 2
13 วัฒนะ ดิฐสถาพรเจริญ 2
14 นฤมล สินสุพรรณ 2
15 อมร เปรมกมล 2
16 นิตยา สุวรรณเวลา 2
17 ราตรี ทวิชากรตระกูล 2
18 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2
19 ไฉไล ศรีสุวรรณ 2
20 นภา หลิมรัตน์ 2
21 จวงจันทร์ ชัยธชวงค์ 1
22 วิศิษฎ์ สิตปรีชา 1
23 เนาวรัตน์ ลีฬหะพันธุ์ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 พงษ์ศักดิ์ พันธุ์สิน 1
26 จุฬาลักษณ์ โชติกสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 3
3 2551 5
4 2550 8
5 2549 10
6 2548 8
7 2547 5
8 2546 5
9 2545 1
10 2544 1
11 2537 1
12 2534 1
13 2533 1
14 2532 2
15 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความชุกเลี้ยงของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ รูปแบบความไวของยาปฏิชีวนะ และการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียที่แยกได้จากปัสสาวะและก้อนนิ่วของผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์โปรตีนโอมของไตส่วนคอร์เท็กและเม็ดดัลล่าในคนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีภาวะพร่องโพแทสเซียม
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรตที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
4 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรตที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างออกซาเลตในตับของหนูแรทในภาวะขาดโพแทสเซียม
6 ผลของโพแทสเซียมซิเทรตต่อปริมาณและการทำงานของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีต่อการยับยั้งการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เคยเป็นโรคนิ่วไตชนิดแคลเซียม
7 ผลของส้มแขกต่อการเกิด การโตขึ้น และการรวมกลุ่มกันของผลึกแคลเซียมออกซาเลต
8 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการป้องกันการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้ขาดโพแทสเซียม
9 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการป้องกันการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้ขาดโพแทสเซียม
ปี พ.ศ. 2550
10 การศึกษากลไกการควบคุมที่ลดลงของการทำงานของเอไซม์ Na, K-ATPase ในผู้ป่วยโรคนิ่วไตที่มีภาวะพร่องแทสเซียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 ปริมาณธาตุสังกะสีในอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน
12 การศึกษาเปรียบเทียบผลของส้มแขกกับโพแทสเซียมซิเทรตที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
13 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการป้องกันการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้ขาดโพแทสเซียม
14 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
15 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
16 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
17 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 2
19 แอนติออกซิแดนท์แอคติวิตีรวมในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
20 การศึกษาไปข้างหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างโรคไตวายเรื้อรังกับนิ่วไต กลุ่มอาการปวดแบบ "อีสานรวมมิตร" และผลการตรวจคัดกรองปัสสาวะด้วยแผ่นตรวจปัสสาวะ ตอนที่ 3
21 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้น้ำมะนาว ทุเรียนสุก และยาโพแทสเซียม แมกนีเซียมซิเทรตต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตและปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
22 ผลของวิตามินซีและวิตามินอีต่อการป้องกันการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้ขาดโพแทสเซียม
23 ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว(พยับเมฆ) ต่อการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
24 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
25 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 1
26 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 1
27 ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว(พยับเมฆ) ต่อการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2548
28 ความสัมพันธ์ระหว่างเมแทบอลิซึมของซิเทรตในเม็ดเลือดขาวกับภาวะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมของผู้ป่วยนิ่วไต
29 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของก้อนนิ่ว ชนิดและความรุนแรงของภาวะผิดปกติในปัสสาวะ และอัตราการทำลายเซลล์หลอดฝอยไต
30 ผลของสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิดที่ใช้รักษาโรคนิ่วไตต่อกระบวนการเกิดผลึกนิ่วชนิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
31 การประเมินภาวะ oxidative stress ในผู้ชายวัยแรงงานกลุ่มต่างๆ และผลของการเสริมในอาหารด้วยผลไม้ที่มีสารซิเทรตและโพแทสเซียมสูงต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะ oxidative stress
32 การศึกษาประเมินการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตจากภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วยนิ่วไตและผลของการเสริมด้วย K Mg Citrate
33 การศึกษาประเมินการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตจากภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วยนิ่วไตและผลของการเสริมด้วย K Mg Citrate
34 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 1
35 การประเมินภาวะ oxidative stress ในผู้ชายวัยแรงงานกลุ่มต่างๆ และผลของการเสริมในอาหารด้วยผลไม้ที่มีสารซิเทรตและโพแทสเซียมสูงต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะ oxidative stress
ปี พ.ศ. 2547
36 ปริมาณไลโคปีนและบีต้าแคโรทีน ในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
37 การศึกษาผลของการใช้ยาโพแทสเซียม ซิเทรต ต่อการลดอัตราการกลับเป็นนิ่วไตซ้ำ ตอนที่ 1
38 ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ) ต่อการเกิดผลึกแคลเซียมออกซาเลตในปัสสาวะ
39 ผลของการกำจัดพลังงานที่ควรได้รับประจำวัน (RDA) ให้ได้รับจากข้าวไม่เกินร้อยละ 55-60 ที่มีต่อปริมาณโพแทสเซียมและซเตรทในปัสสาวะของประชากรชาวชนบทที่เป็นนิ่วไต และมีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียม และซิเตรทน้อย
40 ผลของการกำจัดพลังงานที่ควรได้รับประจำวัน (RDA) ให้ได้รับจากข้าวไม่เกินร้อยละ 55-60 ที่มีต่อปริมาณโพแทสเซียมและซเตรทในปัสสาวะของประชากรชาวชนบทที่เป็นนิ่วไต และมีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียม และซิเตรทน้อย
ปี พ.ศ. 2546
41 การศึกษาผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเมื่อใช้ร่วมกับ K Mg Citrate ต่อปัจจัยเสี่ยงโรคนิ่วไต
42 ความชุกของโรคนิ่วและความผิดปกติในปัสสาวะในกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ dyspepsia ในโรงเรียนพยาบาลชุมชน ของจังหวัดขอนแก่น
43 องค์ประกอบของทุเรียนสุก และผลไม้ไทยอื่นๆ และผลจากการรับประทานต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ และดัชนีปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต ในปัสสาวะ
44 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ K และ Mg กับระดับการทำงานของเอนไซม์ ATP citrate lyase (ACL)และ Na,K-ATPase ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของหนูทดลอง
45 การประเมินภาวะ oxidative stress ในผู้ชายวัยแรงงานกลุ่มต่าง ๆ และผลของการเสริมในอาหารด้วยผลไม้ที่มีสาร citrate และ potassium สูงต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะ oxidative stress
ปี พ.ศ. 2545
46 การศึกษาประเมินการทำลายเซลล์หลอดฝอยไตจากภาวะ oxidative stress ในผู้ป่วยนิ่วไตและผลของการเสริมด้วย K Mg Citrate
ปี พ.ศ. 2544
47 ผลของการกำจัดพลังงานที่ควรได้รับประจำวัน (RDA) ให้ได้รับจากข้าวไม่เกินร้อยละ 55-60 ที่มีต่อปริมาณโพแทสเซียมและซเตรทในปัสสาวะของประชากรชาวชนบทที่เป็นนิ่วไต และมีภาวะปัสสาวะมีโพแทสเซียม และซิเตรทน้อย
ปี พ.ศ. 2537
48 การประเมินผลและติดตามผลของการใช้สมุนไพรบางชนิดในการรักษาโรคนิ่วไตในชนบท
ปี พ.ศ. 2534
49 การศึกษาปริมาณของกรดอินทรีย์และแร่ธาตุที่สำคัญของอาหารชนิดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วไต : รายงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2533
50 ผลกระทบของฤดูกาลต่อค่าทางชีวเคมีในปัสสาวะและเลือดของผู้ป่วยโรคนิ่วไต
ปี พ.ศ. 2532
51 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : กระเลิง
52 ความแปรปรวนในเชิงพันธุกรรมของชนกลุ่มน้อยในประเทศ ไทย : ย้อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับดุลแร่ธาตุ แคลเซียม(Ca) โพแทสเซียม(K) โซเดียม(Na) แมกนีเซียม(Mg) และเหล็ก(Fe) ในผู้ใหญ่ปกติชายชาวชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
54 ปริมาณสารทาร์เตรดและซ์เตรดในผลไม้ไทย : ทางเลือกที่อาจพัฒนาเพื่อนำมาใช้ควบคุมและป้องกันโรคนิ่วไตในอนาคต