ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พจชนาถ พัทบุรี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซาในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การตรวจหาการปนเปื้อน Porcine/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplex Real-time PCR
3 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อทางเดินอาหารเป็นพิษเพื่อตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
4 การตรวจสอบเชื้อ E. coli O157 :H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางอิมมูโนวิทยา
ปี พ.ศ. 2552
5 การตรวจสอบเชื้อ Salmolnella sp ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ
6 ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อน DNA หมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCR.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การพัฒนาชุดตรวจโรคทริสเตซาในเชิงพาณิชย์