ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การขยายพันธุ์ และการผลิตผักเหลียงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการการจัดการระบบการให้น้ำและปุ๋ยทางระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอ เพื่อการส่งออก
4 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด เพื่อควบคุมศัตรูพืช : จังหวัดชุมพร
5 การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ของเครื่องอัดแบบลูกกลิ้งอัด
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ของเครื่องอัดแบบลูกกลิ้งอัด
ปี พ.ศ. 2548
8 การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอ เพื่อการส่งออก
9 การขยายพันธุ์ และการผลิตผักเหลียงในเชิงพาณิชย์
10 การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน
11 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ของเครื่องอัดแบบลูกกลิ้งอัด
12 การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2547
13 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด เพื่อควบคุมศัตรูพืช : จังหวัดชุมพร
14 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรพื้นบ้านบางชนิด เพื่อการควบคุมศัตรูพืช : จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2545
15 โครงการการจัดการระบบการให้น้ำและปุ๋ยทางระบบน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน