ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 ผลของคาเฟอีนต่อการหดตัวของท่อนำอสุจิที่แยกมาจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2533
2 ผลของพิษงูเห่าไทยต่อการทำงานของหัวใจห้องบน ที่แยกจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2531
3 ผลของ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการหดตัว ของกล้ามเนื้อลำไส้เล็กนอกร่างกาย
ปี พ.ศ. 2527
4 การศึกษาวิถีประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่มายังแลทเทอราลเวสติบูลาร์นิวเคลียสของไดเตอร์สในหนูขาวโดยวิธีขนส่งย้อนกลับในใยประสาทของฮอร์ซราดิชเปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2522
5 การพัฒนาและสร้างเครื่องบันทึกพฤติกรรมการเคลื่อนไหว สำหรับงานวิจัยทางเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาของจิตและประสาท