ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงษ์ชัย จิตตะมัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- พงษ์ชัย, จิตตะมัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตผ้าไหมอินทรีย์เปรียบเทียบกับโครงสร้างต้นทุนการผลิตผ้าไหมทั่วไป
2 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานการดูแลรักษาผู้สูงอายุในเคหสถาน
ปี พ.ศ. 2551
3 ผลกระทบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
4 การประเมินผลกระทบและพัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนารูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำมูล
5 การวางแผนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2549
6 การออกแบบการจัดสรรพื้นที่และการวางแผนระบบการผลิตเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขนาดเล็กและขนาดกลาง