ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
2 นิศากร ตันติวิบูลชัย 2
3 ดุจใจ ชัยวานิชศิริ 2
4 พนิดา ไชยมิ่ง 2
5 มานพ ภู่สุวรรณ์ 2
6 ถกลวรรณ ร่าเริงยิ่ง 1
7 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
8 กฤษณา พิรเวช 1
9 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 1
10 ปุญญาณัฐ นวลอ่อน 1
11 ปาจรีย์ ศรีสมบัติ 1
12 ศิริขวัญ เฮงธารากูล 1
13 วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 1
14 สุพัฒน์ หลายวัฒนไพศาล 1
15 ภาสกร วัธนธาดา 1
16 วรนุช ธนากิจ 1
17 ปาริฉัตร ริเริ่มกุล 1
18 สมทรง ลาวัณย์ประเสริฐ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
20 กานต์ ทิพกร 1
21 สมพล สงวนรังศิริกุล 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
23 ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ 1
24 ศุกล อริยสัจสี่สกุล 1
25 พรชนิตว์ หมื่นหน้า 1
26 นิสิตา จิราวุฒิกรกุล 1
27 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2548 1
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 2
11 2544 1
12 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้างและแบบเคลื่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงการ ทำงานของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า แรงกระทำต่อพื้นและแรงกระทำภายในข้อเข่า ขณะลงสู่พื้น
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการใช้ยาเทอริพาราไทด์ของผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุกและแบบกระตุ้นระบบประสาทต่อความสามารถในการกระโดดและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของนักกีฬาที่มีภาวะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหดสั้น
5 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าประสาทกล้ามเนื้อ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่า และประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
6 ผลของการกระตุ้นไฟฟ้าประสาทกล้ามเนื้อ ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่า และประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ปี พ.ศ. 2552
7 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการเดินออกกำลังกายแบบใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักและไม่ใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักต่อการสลายของกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน
9 ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนัก ที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2548
10 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัลในอุตสาหกรรมแกะสลักหินจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดหลังในนักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทย
12 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาของลูกเทนนิสตั้งแต่ขณะลอยสูงสุดถึงขณะที่ลูกกระทบหน้าไม้และความเร็วของลูกเสิร์ฟในการแข่งขันเทนนิส
13 การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดหลัง ในนักกอล์ฟสมัครเล่นชาวไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 ผลของการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานร่วมกับการพยุงน้ำหนักของร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลของการฝึกกำลังกล้ามเนื้อลำตัวแบบการหดตัวคงที่ต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 50 เมตร
16 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยารับประทานโรฟีคอกซิบ เทียบกับยาฉีดไดโคลฟิแนกในการรักษาอาการปวดจากการผ่าตัดใหญ่ทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ปี พ.ศ. 2544
17 ผลของโปรแกรมฝึกหนักก่อนการแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความแปรปรวน ของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬายกน้ำหนัก