ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การขจัดยา vancomycin ในผู้ป่วยที่ได้รับการทำ continuous venovenous hemofiltration
ปี พ.ศ. 2545
2 การเจาะไตด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิม : อุบัติการณ์ของการตกเลือดและผลกระทบต่อผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2544
3 การเปรียบเทียบฤทธิ์ในการลดระดับ Parathyroid Hormone ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะ Parathyroid สูงทุติยภูมิ โดย 1,25-(OH)2 vitamin D เทียบกับ 1-(OH) Vitamin D
4 การเปรียบเทียบฤทธิ์ในการลดระดับ Parathyroid Hormone ในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะ Parathyroid สูงทุติยภูมิ โดย 1,25-(OH)2 vitamin D เทียบกับ 1-(OH) Vitamin D
ปี พ.ศ. 2539
5 ความแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าครึ่งชีวิตของค่าแอนตี้แฟคเตอร์สิบแอคทีฟหลังฉีดแฟรกซิพารินเข้าหลอดเลือดดำระหว่างคนปกติอาสาสมัคร กับ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดผ่านไตเทียม ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเหล่านี้
6 ความแตกต่างของค่าสูงสุดและค่าครึ่งชีวิตของค่าแอนตี้แฟคเตอร์สิบแอคทีฟหลังฉีดแฟรกซิพารินเข้าหลอดเลือดดำระหว่างคนปกติอาสาสมัครกับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดผ่านไตเทียมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และขนาดยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยเหล่านี้