ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พงศ์พัฒน์ คุโรวาท
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนก คติการ 1
2 บังอร ทับทิมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2538 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ : ศึกษาโดยใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค
2 การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ : ศึกษาโดยใช้นอนลีเนียร์โปรแกรมมิ่งและแบบจำลองเศรษฐกิจมิติมหภาค
3 การวางแผนจัดสรรการใช้พื้นที่ สำหรับการปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญ และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ: ศึกษาโดยใช้นอนลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง และแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค