ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การลดความเสียหายของสับปะรดฉายรังสีแกมมาระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2557
2 การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพของแก้วมังกระฉายรังสี แกมมาที่เก็บรักษาในสภาพจำลองการขนส่งทางเรือสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2556
3 ธาตุอาหารพืชและสารยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคจากปุ๋ยน้ำสกัดขุยมะพร้าว (ระยะที่ 2)
4 การชักนำการสะสมปริมาณวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มโดยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาเบื้องต้นของมะม่วงเพื่อการบริโภคดิบสำหรับการส่งออก (ระยะที่ 2)
6 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน
7 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและสารเคมีตกค้างในผลพริกระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาเบื้องต้นของมะม่วงเพื่อการบริโภคดิบสำหรับการส่งออก (ระยะที่ 1)
9 ผลของโอโซนและน้ำร้อนต่อการเน่าเสีย
10 ผลของสารเติมแต่งอาหารต่อการลดการเน่าเสียและการยืดอายุการเก็บรักษาแตงเทศอินทรีย์
11 เทคโนโลยีการเก็บรักษามะม่วง
12 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา
ปี พ.ศ. 2553
13 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน (ระยะที่ 2)
14 ผลของสาร Carbonates และ Sodium diehloroisocyanurate [DICA] ต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้สกุลหวายและมอคคารา
ปี พ.ศ. 2552
15 การชักนำการแสดงออกของยีน Pathogenesis-Related (PR) Proteins และ Systemix Acquired Resistance (SAR) โดย Biotec และ Abiotic Elicitors ในพริก (ระยะที่ 2)
16 การควบคุมการเกิดสีน้ำตาลในข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ (ระยะที่1)
17 การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1)
18 ผลของสารเคลือบผิวบริโภคได้ร่วมกับกรดซาลิไซลิกต่อการสุกของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล์
ปี พ.ศ. 2551
19 การลดความเสียหายของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ลำไยพันธุ์ดอ และมังคุดฉายรังสีแกมมา สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
20 การศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของปทุมาพันธุ์ลัดดาวัลย์
21 การชักนำการแสดงออกของยีน Pathogenesis-Related (PR) Proteins และ Systemix Acquired Resistance (SAR) โดย Biotec และ Abiotic Elicitors ในพริก (ระยะที่ 1)
22 ความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจสอบเชื้อรา Collectotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบ โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
ปี พ.ศ. 2550
23 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ (ระยะที่ 2)
24 ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 2)
25 ผลของสภาพควบคุมบรรยากาศและบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพขิงสดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2549
26 อิทธิพลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
27 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
28 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
29 อิทธิผลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกไม้สกุลหวาย
30 อิทธิพลของการพ่นแคลเซียมและไคโตซานต่อการพัฒนาและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย
31 การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดอนุมูลอิสระ และกระบวนการสังเคราะห์เอทิลีนในมะละกอ ที่เกิดอาการสะท้านหนาว
32 ความรวดเร็วและแม่นยำ ในการตรวจสอบเชื้อรา Colletotrichum gleosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสที่แอบแฝงบนมะม่วงดิบ โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
ปี พ.ศ. 2539
33 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของไอโซไซม์กับลักษณะความต้านทาน โรคแส้ดำของอ้อย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำปักแจกันและคุณภาพของดอกกุหลาบ