ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารโคลซิซินและออรีซาลินที่มีต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในพริกและปริมาณสารแคปไซซินที่ผลิตได้
2 การศึกษาการผลิตสารวานิลลินจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานิลลา
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุด้วยองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญ
4 คลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
ปี พ.ศ. 2550
5 หน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อนปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุนทางสุขภาพของชุมชน:ทุนสุขภาพ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ และระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2543
7 อิทธิพลของอาหารเพาะเลี้ยงและสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการขยาย พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การสร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ยั่งยืน ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช