ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผดุงขวัญ จิตโรภาส
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ผดุงขวัญ จิตโรภาส,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันยางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด II
4 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาแป้งข้าวด้วยวิธีการใช้ด่างในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นสารช่วยในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบเม็ด
6 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
7 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
8 การพัฒนายาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida Sp. จากน้ำมันหอมระเหย
9 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
10 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาสารเคลือบวิธีการเคลือบและผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษด้วยสารป้องกันศัตรูพืชเพื่อธุรกิจเมล็ดพันธุ์
12 โครงการ “การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพรให้กับชุมชน”
13 การพัฒนายาเม็ดฟู่ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida sp. จากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2551
14 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
15 การทดสอบคราบงูจงอางเพื่อพัฒนาต่อไปใช้เป็นเมมเบรนเยื่อกั้น
16 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
17 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
ปี พ.ศ. 2550
18 อนุภาคนาโนจากโปรตีนไหมสำหรับใช้เป็นเครื่องสำอาง
19 การดัดแปลงแป้งข้าวเหนียวด้วยด่างเพื่อใช้การปลดปล่อยยาในยาเม็ดแบบมาทริกซ์
20 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
22 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การพัฒนายาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida Sp. จากน้ำมันหอมระเหย
24 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
25 ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารดูดซับที่มีต่อการเตรียมแกรนูลน้ำมันหอมระเหยทีทรี
26 ผลของไขที่มีต่อคุณลักษณะของเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้ม
27 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อคุณสมบัติของฟิล์มจากสารสกัดผลส้าน
28 ผลของสารเพิ่มความยืดหยุ่นต่อฟิล์มแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยด่างในแอลกอฮอล์
29 การพัฒนาแผ่นทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินท์
30 การพัฒนาตำรับเจลผสมน้ำมันไพลและสารสกัดพริกสำหรับใช้เฉพาะที่ : การเพิ่มการละลายของตำรับและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
31 การพัฒนาแกรนูลน้ำมันเปปเปอร์มินต์ที่ใช้ร่วมกับปลายข้าวเจ้าสำหรับถุงประคบร้อนและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
32 คุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวดัดแปรด้วยเทคนิคไมโครเวฟร่วมกับกรดอะซิติก
33 การพัฒนายาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida Sp. จากน้ำมันหอมระเหย