ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการลดความชื้นของกากอ้อยสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมน้ำตาล
2 โครงการสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเชิงละเอียด : กรณีรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกกึ่งพ่วงบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 สาย จ.อุดรธานี - จ.สกลนคร กม. 16-17 บ.หนองแก ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี
3 การศึกษาการลดความชื้นของกากอ้อยสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมน้ำตาล
4 การศึกษาอิทธิพลของปริมาณอากาศนำเข้าความชื้นของเชื้อเพลิง และปริมาณของปูนขาวต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำแบบ CFB
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาผลกระทบของการจัดการวางมุมของแผ่นเชื้อเพลิงที่มีต่อพฤติกรรมการลามลงเปลวไฟ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตกระดาษ
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดใช้พลังงานในกรณีของ AIR COOLED HEAT EXCHANGER
8 ชีวมวลจากข้าวฟ่างหวาน
9 การศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงอุปกรณ์ทางเครื่องกล และอุปกรณ์ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความชื้นของกากอ้อย ด้วยวิธีการบีบแยกน้ำด้วยลูกกลิ้ง
11 ความดันสูญเสียของการขนถ่ายเม็ดพลาสติกแบบเบาบางด้วยระบบลมในท่อแนวระดับ
12 การศึกษาอิทธิพลของปริมาณอากาศนำเข้า ความชื้นของเชื้อเพลิงและปริมาณของปูนขาวต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำแบบ CFB