ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 2
3 1086 2
4 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความมั่นคงในอาชีพของชุมชน ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
3 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 ฐานความรู้เชิงพื้นที่เพื่อการผลิตส้มโอในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช