ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิโยรส จิระวัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาพฤติกรรมสภาวะค่าไม่ต่ำสุดและการควบคุมของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2552
2 การควบคุมอัตราทดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2549
3 การควบคุมเหมาะสมที่สุดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
4 การออกแบบภาระเครื่องยนต์จำลอง
ปี พ.ศ. 2545
5 การออกแบบและพัฒนาระบบวาล์วเพื่อควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ลูกรูปอิสระ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การควบคุมทอร์คของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ด้วย PWM
7 การศึกษาพฤติกรรมสภาวะค่าไม่ต่ำสุดและการควบคุมของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง
8 การควบคุมอัตราทดของระบบถ่ายทอดกำลังอุทกสถิตแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่อง