ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แผนธุรกิจน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมล
2 ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่
3 แนวทางการพัฒนาพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่ อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
5 การศึกษาศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
6 การวิเคราะห์การลงทุนเบื้องต้นในธุรกิจกระหรี่ปั๊บนมสด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนในธุรกิจเครื่องอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟสำหรับผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟ