ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนจอมทอง
ปี พ.ศ. 2555
2 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนจอมทอง
ปี พ.ศ. 2554
4 การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำน่าน:กรณีศึกษาตำบลจอมทอง
6 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
7 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ
8 คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย
9 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ
10 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
12 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของแป้งมันหวานญี่ปุ่น
13 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
14 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
15 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่
ปี พ.ศ. 2550
16 การแยกเชื้อแบคทีเรียแล็กติกจากผลิตภัณฑ์ปลาร้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับการในไปใช้ประโยชน์เป็นกล้าเชื้อ
17 การแยกเชื้อแบคทีเรียแล็กติกจากผลิตภัณฑ์ปลาร้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เป็นกล้าเชื้อ
18 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่
ปี พ.ศ. 2549
19 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่
ปี พ.ศ. 2545
20 การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา
21 ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2544
22 ผลของการใช้น้ำมะเขือเทศในการตกตะกอนโปรตีนจากถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2543
23 การศึกษาผลของการใช้แป้งฟักทองที่มีต่อคุณภาพของแป้งซาลาเปา
24 ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ขนมปังสมุนไพรกระเจี๊ยบ
26 คุณสมบัติเชิงเคมีฟิสิกส์และความสามารถในการย่อยแป้งในข้าวที่เตรียม สำหรับผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปในประเทศไทย