ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนจอมทอง
ปี พ.ศ. 2555
2 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนจอมทอง
ปี พ.ศ. 2554
4 การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำน่าน:กรณีศึกษาตำบลจอมทอง
6 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
7 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ
ปี พ.ศ. 2552
8 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
9 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของแป้งมันหวานญี่ปุ่น
10 น้ำแก่นตะวันผงชงละลายเพื่อสุขภาพ
11 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
12 การแยกเชื้อแบคทีเรียแล็กติกจากผลิตภัณฑ์ปลาร้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์เป็นกล้าเชื้อ
13 โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่