ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปาริดา จันทร์สว่าง 8
2 เถวียน วิทยา 7
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
4 โครงการวิจัย Matching Fund 6
5 สันทัด วิเชียรโชติ 6
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
7 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 5
8 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 วรัญญู ศรีเดช 4
11 โครงการวิจัย NRU 3
12 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 2
13 จักรี ทองเรือง 2
14 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 2
15 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
16 กรวิกา โพธิกุล 2
17 ขนิษฐา หมวดเอียด 2
18 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
19 รวี เถียรไพศาล 2
20 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
21 อมรรัตน์ ชูเมฆ 2
22 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 2
23 ทักษิณา สุตันติราษฎร์ 2
24 สุพิชญา จันทะชุม 2
25 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 2
26 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 1
27 ธนิยา เกาศล 1
28 ฮาลาล 1
29 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 6
2 2558 1
3 2555 5
4 2554 2
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 4
8 2550 9
9 2549 6
10 2548 3
11 2547 4
12 2543 1
13 1086 1
14 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวยำอัดแท่งเชิงพาณิชย์
2 การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์
3 การผลิตผลิตภัณฑ์ท๊อฟฟี่มะม่วงเชิงพาณิชย์
4 การผลิตข้าวพองสังข์หยดผสมธัญพืชและผลไม้แห้งอัดแท่งเชิงพาณิชย์
5 การผลิตผลิตภัณฑ์โดโรตีทุเรียนแช่เยือกแข็งเชิงพาณิชย์
6 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2558
7 ผลของการดัดแปรสตาร์ชข้าวเจ้าด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันร่วมกับวิธีเชื่อมขวางต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้จากสตาร์ชข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2555
8 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์
9 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน
10 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
11 การผลิตแป้งกล้วยพรีเจลาติไนซ์และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
12 สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวกล้องผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์มัฟฟิน
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัตทางรีโอโลยี
14 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2553
15 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
16 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
17 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเฉี้ยงโดยสารครอสลิงและยูวีทรีทเมนต์
18 คุณลักษณะของโรตีแช่เยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรำข้าว
19 ผลของการเสริมใยอาหารและสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ต่อคุณลักษณะและคุณค่าทางโภชนาการของโรตีกรอบ
20 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิ ด้วยกระบวนการเมมเบรน
21 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ช ที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2552
22 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของโรตีแช่เยือกแข็ง
23 ผลของการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชกล้วย ต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติทางรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2551
24 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพโรตีแช่เยือกแข็ง
25 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชัน ต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์และสมบัติทางรีโอโลยี
26 ผลของการเติมสตาร์ชกล้วยต่อคุณลักษณะของโดและขนมปัง
27 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2550
28 ผลของใยอาหารจากผลสำรองแห้งต่อสมบัติของโดและขนมปัง
29 การศึกษาปัจจัยการผลิตที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเม็ดสาคู
30 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิ ด้วยกระบวนการเมมเบรน
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
32 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
33 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
34 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้อต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณมิโลสต่างกัน
35 ผลของปริมาณสารไพรพิลีนออกไซด์และสารเชื่อมข้ามต่อโครงสร้าง และสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวเจ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซี่โพรไพเรชันร่วมกับการเชื่อมข้าม
36 การผลิตและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของโปรตีนที่ได้จากการเก็บเกี่ยวน้ำล้างซูริมิด้วยกระบวนการเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2549
37 การศึกษาคุณลักษณะของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตจากแป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลี
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์สุขภาพจากแป้งถั่วหรั่งทดแทนแป้งสาลี
39 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
40 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางรีโอโลยีและการเกิดรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างกัน
41 ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะการผลิตต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวพรีเจลาติไนซ์
42 ผลของปริมาณสารไพรพิลีนออกไซด์และสารเชื่อมข้ามต่อโครงสร้าง และสมบัติเชิงหน้าที่ของสตาร์ข้าวเจ้าที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซี่โพรไพเรชันร่วมกับการเชื่อมข้าม
ปี พ.ศ. 2548
43 การศึกษากรรมวิธีการผลิตเครื่องแกงเผ็ดร้อนสำเร็จรูป
44 พฤติกรรมทางความหนืด และคุณสมบัติของเจลสตาร์ชกล้วย
45 สตาร์ชถั่วหรั่ง : การผลิต และปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่
ปี พ.ศ. 2547
46 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส
47 ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนชื้นต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าว
48 องค์ประกอบ และสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งถั่วหรั่ง
49 การศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติ ของแป้งและสตาร์ชจากถั่วหรั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2543
50 การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นความพรุน และการหดตัวของเห็ดระหว่างการทำแห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
51 โดโรตีเสริมใยอาหารจากรำข้าวและกรรมวิธีการผลิต
52 ผลของการดัดแปรสตาร์ชกล้วยด้วยวิธีรีโทรเกรเดชันต่อปริมาณสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัตทางรีโอโลยี
53 ผลของการเติมแป้งข้าวกล้องเพาะงอกต่อคุณภาพของบะหมี่แห้ง
54 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิส