ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปินิดา พุ่มแย้ม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 1
4 2544 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ต่องานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
2 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
3 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ต่องานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2550
4 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองต่องานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2544
5 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาสภาพและปัญหา การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ความคิดเห็นของอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ต่องานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง