ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปิติเขต สู้รักษา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 3
4 2553 3
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 3
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2534 1
13 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2557
2 TA3BOT: หุ่นยนต์ต้นไม้ผู้ช่วยครู
ปี พ.ศ. 2554
3 ต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่
4 หุ่นยนต์สำหรับงานตักบาตร สจล.
5 การประยุกต์สัญญาณอลวนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ข้อมูลความลับสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
ปี พ.ศ. 2553
6 ระบบอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบความผิดปกติอุปกรณ์หลักในรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าซ NGV
7 การพัฒนาทัศนจักรอัตโนมัติสำหรับชีวสารสนเทศ
8 การประยุกต์สัญญาณอลวนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ข้อมูลความลับ สำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
9 อุปกรณ์แจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงยืดหยุ่นหลากชนิด
10 ต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่
ปี พ.ศ. 2551
11 เครื่องไตเตรดสูตรการผลิตไบโอดีเซลชุมชนชนิดอัตโนมัติเชิงปัญญา
ปี พ.ศ. 2550
12 ระบบสื่อสารและควบคุมแบบชาญฉลาดสำหรับหุ่นยนต์อลวน
13 ระบบหุ่นยนต์บำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ [ต่อเนื่องปีที่ 2/2] /
14 อุปกรณ์เข้ารหัสลับตาหุ่นยนต์
ปี พ.ศ. 2549
15 ระบบหุ่นยนต์บำบัดขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ [ปีที่ 1/2] /
16 อุปกรณ์บำบัดขยะอัตโนมัติสำหรับบำบัดโรงเรือนบำบัดขยะอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2547
17 การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 6 ขา ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบเซลลูลาร์
ปี พ.ศ. 2546
18 ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุ์ศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์
ปี พ.ศ. 2545
19 ตัวควบคุมแบบฟัซซีพีไอดีด้วยวิธีพันธุศาสตร์สำหรับหุ่นยนต์
ปี พ.ศ. 2534
20 อุณหภูมิวิกฤตของตัวนำยิ่งยวดอุณหภูมิสูงที่มีสารเจือประเภทไม่เป็นแม่เหล็ก