ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ช่วงที่ 3 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
2 การศึกษาปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ช่วงที่ 3 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
3 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2540
4 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2535
5 การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังนาในพื้นที่ลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี
6 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ข้าวโพด ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี