ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีแทนวิธีเทอร์โมกราวิเมทรี และบอมบ์แคลอริเมทรีในการวิเคราะห์สมรรถนะการแยกสลายด้วยความร้อน การเผาไหม้ พารามิเตอร์เชิงจลน์ และค่าความร้อนสูงของชิ้นไม้ไผ่สับ
ปี พ.ศ. 2558
2 การปรับปรุงสมรรถนะของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาราและอะฟลาทอกซินรวมในข้าวกล้องโดยการปรับภาวะและการตรวจสอบการเจริญของ Aspergillus flavus ในข้าวกล้องเมล็ดเดี่ยว
3 การประยุกต์เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเพื่อการตรวจวัดการปนเปื้อนของราและอะฟลาทอกซินบี 1 ในข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2557
4 การตรวจหาการปนเปื้อนราและโอคราทอกซินเอในเมล็ดกาแฟสารโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
5 การวิเคราะห์ฮิสตามีนและความสดของปลาซาร์ดีนด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2555
6 การตรวจสอบคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง โดยวิธีแบบไม่ทำลาย ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
7 เครื่องกระเทาะเปลือกผลและเปลือกเมล็ดสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2554
8 การวิเคราะห์ปริมาณไลโคปีนในเนื้อแตงโมด้วยเทคนิคที่ไม่ทำลาย ด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2553
9 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศร่วมกับคลื่นอินฟราเรด เพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
10 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11 เครื่องทำแห้งเนื้อมะพร้าวขูดด้วยความดันสูญญากาศเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2551
12 การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตเนยแข็งขนาดเล็ก
13 การออกแบบและพัฒนาเครื่องทำไอศกรีม โดยใช้ระบบการทำความเย็นเบื้องต้นที่ความดันสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2550
14 เครื่องทำน้ำกะทิเข้มข้นแบบระเหย ที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศ