ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปานจิต ดำรงกุลกำจร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จาก 33 เควี เป็น 22 เควี
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด ในระบบไฟฟ้ากำลังแบบไม่ถูกควบคุม
3 การประเมินขนาดสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอิสระ ในระบบไฟฟ้าแบบไม่ถูกควบคุม
4 การจัดการสภาวะเกิดพิกัดของระบบสายส่งในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมโดยใช้การเสนอราคาไม่ให้ปรับลดสัญญา
ปี พ.ศ. 2553
5 การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคำนึงถึงเงื่อนไขความมั่นคงโดยวิธีมิกซ์อินทิเจอร์โปรแกรมร่วมกับวิธีเบนเดอร์สดีคอมโพสิชัน
ปี พ.ศ. 2552
6 การกำหนดตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อลดความสูญเสีย โดยคำนึงถึงระดับความผิดพร่องในระบบเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2551
7 การออกแบบโปรแกรมคำนวณเส้นทางการเทียบท่าแบบอัตโนมัติของ สะพานเทียบผู้โดยสารสำหรับลานจอดอากาศยานสนามบินสุวรณภูมิ
8 การแก้ปัญหายูนิตคอมมิทเมนท์คำนึงถึงการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดที่มีเงื่อนไขความมั่นคงของระบบโดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีเจนเนติก
9 การประเมินการทำธุรกิจไฟฟ้าแบบทวิภาคีในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในด้านการจัดสรรกำลังไฟฟ้าและค่าใช้สายส่ง
10 การวางแผนขยายระบบสายส่งหลายเขตพื้นที่โดยใช้วิธีพันธุกรรม