ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัทมา อภิชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
ไม่มีข้อมูลบุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของCH3NH3SnI3 และ CH3NH3CsSnI3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์
2 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของ CH3NH3Snl3 และ CH3NH3Snl3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป็
ปี พ.ศ. 2557
3 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนแบบ T5 ในช่วงการบ่มแข็งต่ำหรือสูงเกินไปต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสมเกรด เอ 319
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนแบบ T5 ในช่วงการบ่มแข็งต่ำหรือสูงเกินไป ต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสมเกรด เอ 319
ปี พ.ศ. 2556
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อสมบัติความต้านทานการกัดกร่อนและแรงกระแทรกของอะลูมิเนียมผสม
ปี พ.ศ. 2555
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของอลูมิเนียมผสม
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของการปรับสภาพด้วยความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาพและสมบัติเชิงกลของอะลูมิเนียมผสมหล่อ เอ319