ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา แสนชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 2
3 2557 1
4 2552 2
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 1
10 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 รายงานการวิจัยการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หายากและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2558
2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการพ่นก๊าซไนโตรเจนและอุณภูมิการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด
3 การรวบรวมเชื้อพันธุ์ ลักษณะทางสัญฐานวิทยา และคุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2557
4 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปีนบันไดด้วยล้อเมคานัม โดยใช้การควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
6 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2551
7 การกระจายของกล้วยไม้ในป่าดิบเขาบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
8 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผง โดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2550
9 วิธีการประเมินระยะเวลาการดำเนินโครงการระบบสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ [ประเทศไทย] จำกัด
10 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำขิงผงโดยใช้เครื่องระเหยแบบผสมภายใต้สุญญากาศ
11 การพัฒนากระบวนการทำแห้งสมุนไพรขิงโดยใช้ เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบลดความชื้น โดยใช้เครื่องสูบ และเครื่องทำแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม
ปี พ.ศ. 2549
12 กระบวนการตรวจสอบก่อนการพิจารณาคดี
ปี พ.ศ. 2548
13 การศึกษาการดูดซับของแก๊สที่อุณหภูมิคงที่ และอัตราการคายตัวของแก๊สบนถ่านกัมมันต์
ปี พ.ศ. 2545
14 การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้งพืชผักสมุนไพรไทย(ใบกะเพรา) : รายงานฉบับสมบูรณ์