ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญญา เสกสรรค์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2548 1
3 2546 1
4 2542 1
5 2540 1
6 2539 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและรูปแบบของวอนวิลลิแบรนด์แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยเด็กไทยที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี
ปี พ.ศ. 2548
2 โรคเกร็ดเลือดต่ำแบบพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2546
3 การศึกษาระดับผลิตภัณฑ์อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียที่ได้รับการรักษาด้วยวิตามินซีและวิตามินอี
ปี พ.ศ. 2542
4 ความชุกของแอนติบอดีต่อพาโวไวรัสบี 19 ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ปี พ.ศ. 2540
5 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จี ในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2539
6 ผลของแอสไพรินต่อความดันหลอดเลือดแดงปอดในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ที่ได้รับการตัดม้าม