ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทา ชัยพิชิตพันธ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นกระบวนการคิดในผู้ป่วยเสพติดสุราที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2 การประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
3 การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2546
4 การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
5 ประสิทธิผลโปรแกรมครอบครัวศึกษาต่อพฤติกรรมครอบครัวในการป้องกันการเสพติดยาบ้าซ้ำ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2545
6 ประสิทธิผลโปรแกรมครอบครัวศึกษาต่อพฤติกรรมครอบครัวในการป้องกันการเสพติดยาบ้าซ้ำ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2543
7 การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล