ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจฉิมา สิทธิสาร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิชา เกษมสุวรรณ 7
2 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 6
3 ธีระ รักความสุข 6
4 อาสูตร สงวนเกียรติ 5
5 ชัยเทพ พูลเขตต์ 4
6 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 4
7 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 3
8 พิษณุ ตุลยกุล 3
9 อดิศร ยะวงศา 3
10 หนูจันทร์ มาตา 3
11 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 3
12 วิรัตน์ สุมน 3
13 นรินทร์ อุประกรินทร์ 2
14 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 2
15 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 2
16 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
17 ฉันทนี บูรณะไทย 2
18 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 2
19 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
20 อุคเดช บุญประกอบ 2
21 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
22 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
23 กุมุท สังขศิลา 2
24 เนรมิตร สุขมณี 2
25 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 1
26 เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 1
27 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 2
2 2549 1
3 543 6