ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวีนา น้อยทัพ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปวีณา น้อยทัพ
- ปวีนา น้อยทัพ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาซีอิ๊วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2559
2 สมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากวัสดุเศษเหลือจากปลา
ปี พ.ศ. 2558
3 กิจกรรมการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือจากปลา
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาไข่เค็มลดโซเดียมและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ไคโตแซนเป็นสารเคลือบ
ปี พ.ศ. 2556
5 การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวชนิดลดโซเดียมโดยใช้กรดอินทรีย์และไคโตแซนในสภาวะการบรรจุที่แตกต่าง
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
7 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
8 การผลิตโปรตีนไฮโดรเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
9 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
10 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
11 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยแบคทีเรียโปรติโอไลติกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
12 การปรับปรุงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวชนิดลดโซเดียมโดยใช้กรดอินทรีย์และไคโตแซนในสภาวะการบรรจุที่แตกต่าง
13 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืด ที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาน้ำจืดที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ
17 การผลิตเปปโตนจากเศษเหลือจากปลาโดยโปรติโอไลติกแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ
18 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องสมุนไพร
20 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก สินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
21 การพัฒนาสูตรน้ำปรุงสำเร็จรูปสำหรับใช้ผสมน้ำแป้งข้าว เพื่อผลิตข้าวเกรียบด้วยระบบการนึ่ง
22 การปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105
23 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียว โดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
ปี พ.ศ. 2552
24 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกปลาร้า
25 การผลิตโปรตีนไฮโดรเซทจากเศษเหลือของปลาเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันแช่เยือกแข็งจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2551
27 ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของปลาช่อนแดดเดียว
28 การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้สารต้านจุลชีพจากกรดอะซิติก กรดซิตริก และกรดแลคติก
29 การศึกษาแป้งปรุง : ปัจจัยส่งเสริมปริมาณของผลผลิตสมบัติเชิงหน้าที่และการนำมาใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2550
30 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาช่อนแดดเดียวโดยใช้กรดอะซิติก
31 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2549
32 การพัฒนาข้าวกระเทียมพร้อมบริโภคบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2548
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาทอดมันปลาแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2539
34 การพัฒนาการผลิตลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกและการเก็บรักษา