ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปวิดา ชื่นเชย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piyada Sansug 1
2 อำไพ ตีรณสาร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2547 1
3 2543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจจัดสรรที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : ศึกษากรณีธุรกิจจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547
2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็ก กรณีหลังการเกิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
4 การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
5 การประเมินการบริหารตามมาตรฐานการบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์