ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2546
2 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ : รายงานการศึกษา
3 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2545
4 ระบบสุขภาพและการประเมินผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2542
5 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
6 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัวและเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
7 ศึกษาวิจัยการให้บริการวางแผนครอบครัว และเฝ้าระวัง สุขภาพอนามัยของตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
8 อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530
9 โครงการทำหมันชายโดยใช้ไฟฟ้าจี้เปรียบเทียบกับวิธีตัดและผูกด้วยไหมดำ
ปี พ.ศ. 2529
10 ประชากรชาวไทยภูเขาและการวางแผนครอบครัว