ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา เกรียงกรกฏ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรีชา เกรียงกรกฎ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 5
3 2553 3
4 2552 4
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2554
2 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป จังหวัดอุบลราชธานี
4 การจัดสมดุลการผลิตสายการผลิตกรณีรอบเวลาการผลิตแปรเปลี่ยนตามเงื่อนไขการผลิต
5 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบ กรณีศึกษา :
6 ระบบงานวางแผนการตัดสำหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบนเครือช่ายอินเตอร์เน็ต ;
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยฮิวริสติก
9 การปรับปรุงสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก
11 วิธีฮิวริสติกสำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติ
12 ระบบจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม สำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งพัสดุแบบหนึ่งมิติด้วยวิธีฮิวริสติก