ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา อุปโยคิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 2
2 2547 1
3 2541 1
4 2537 1
5 2521 1
6 2519 1
7 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การรับรู้และการเข้าถึงสื่อสาธารณสุขในจังหวัดเชียงราย
2 สถานภาพนักสื่อสารสุขภาพและการรับรู้และเข้าถึงสื่อสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
3 สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
4 โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การศึกษาสถานภาพและบทบาทในสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
5 สัมมนา วิกฤตทำแท้ง : แนวคิดและการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ปี พ.ศ. 2521
6 รายชื่อเอกสารจากโครงการประมวลกฎหมายและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการชลประทานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2519
7 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตชนบทจังหวัดชลบุรี