ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรีชา ป้องภัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของระบบการฉีดยางเข้าเบ้าต่อความแข็งแรงของรอยต่อในการผลิตผลิตภัณฑ์โอริง
3 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2541
4 การใช้ยางธรรมชาติเหลวเป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับ ยางสกิม
5 การใช้ยางธรรมชาติเหลวเป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับยางสกิม
ปี พ.ศ. 2540
6 การลดความสูญเสียเนื่องจากการไม่จับตัวของน้ำยางสกิม
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสม ของยางวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2538
8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยางสกิมจากโรงงานน้ำยางข้น
9 การศึกษาตัวแปรที่สำคัญในการฉีดยางเข้าเบ้า
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความกระเด้งตัวกับความร้อนสะสม ของยางวัลคาไนซ์
11 การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
12 การใช้ยางธรรมชาติเหลวเป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับ ยางสกิม
ปี พ.ศ. 2536
13 การทำยางธรรมชาติเหลวเพื่อใช้แทนยางซิลิโคนเหลวในงานหล่อเบ้า
14 ผลของตัวแปรของการผสมที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง
ปี พ.ศ. 2534
15 การพัฒนาน้ำยางข้นให้มีคุณภาพสูง
16 ต้นแบบของกระบวนการทำสายยางยืด
ปี พ.ศ. 2533
17 การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2511
18 การวิเคราะห์โดยการเรืองรังสีเอกซ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การทำยางธรรมชาติเหลวเพื่อใช้แทนยางซิลิโคนเหลวในงานหล่อเบ้า
20 ผลของตัวแปรของการผสมที่มีต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของยาง