ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 2
8 2547 1
9 2546 1
10 2543 1
11 2541 1
12 2540 1
13 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษาเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
3 สิทธิประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรร่วม
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้งานลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ
ปี พ.ศ. 2551
5 ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรสายพันธุ์ใหม่ Curcuma of.comosa Roxb.และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผล
7 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสาร ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma comosa Roxb.
ปี พ.ศ. 2549
8 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร curcuma of comosa Roxb
9 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ ปวด ของพืชสมุนไพร Curcuma of comosa Roxb
10 ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสาบพันธุ์ใหม่ Curcuma cf. comosa Roxb และพัฒนาเป็นตำรับยารักษาแผล
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อม ในการสร้างเว็บไซต์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับจังหวัด
ปี พ.ศ. 2548
12 การจำแนกชนิด การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และการศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
13 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและฤทธิ์แก้ปวด ของพืชสมุนไพร Curcuma ef. comosa Roxb
ปี พ.ศ. 2547
14 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2546
15 โครงการที่ 1 การสกัด แยกบริสุทธ์และศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านที่มีบันทึกการใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
16 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
ปี พ.ศ. 2541
17 การออกแบบและสังเคราะห์สารประกอบคูมารินเอไมด์เพื่อใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2540
18 การสำรวจและประเมินงานวิจัยในการเรียนการสอนแบบโครงการของนักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญา