ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Paritud Bhandhubangyong 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 มนัส สถิรจินดา 3
4 ไพพรรณ สันติสุข 2
5 Wikrom Vajragupta 2
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 วิกรม วัชระคุปต์ 2
8 Paiparn Santisuk 2
9 Lek Utamasil 2
10 Manas Saterachinda 2
11 เล็ก อุตตมะศิล 2
12 Paritud Bhandhubanyong 1
13 ผจญ ภักดีกุล 1
14 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
15 อนุพงษ์ บุณยเกียรติ 1
16 Chonthicha Wangruaynam 1
17 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 1
18 Thanaporn Korad 1
19 John Thomas Harry Pearce 1
20 จอห์น โทมัส แฮร์รี่ เพียรส 1
21 ชลทิชา หวังรวยนาม 1
22 กิตติ อินทรานนท์ 1
23 เสริมพันธ์ แปลกสิริ 1
24 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 1
25 ประยูร เชี่ยววัฒนา 1
26 นลิน นิลอุบล 1
27 ธนาภรณ์ โกราษฎร์ 1
28 พรชัย ตุลยธัญ 1
29 ศุภโชค วิริยโกศล 1
30 คำรณ พิทักษ์ 1
31 วันชัย ริจิรวนิช 1
32 ธนานันท์ อรรคเดชดำรง 1
33 Kobsin Thaveesin 1
34 Onnjira Thanudape 1
35 วันชัย พานิชพัฒน์ 1
36 สุขเกษม กังวานตระกูล 1
37 Sukasem Kangwantrakool 1
38 อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ 1
39 อรจีรา ธนูเทพ 1
40 มณฑป วัลยะเพ็ชร์ 1
41 Monthop Vallayapet 1
42 Ittipon Diewwanit 1
43 สิริพรรณ นิลไพรัช 1
44 Siripan Nilpairach 1
45 Charn Thanadngarn 1
46 ยงยุทธ เนียมทรัพย์ 1
47 วิชิต บัวแก้ว 1
48 Yongyuth Neamsup 1
49 ชาญ ถนัดงาน 1
50 กอบสิน ทวีสิน 1
51 ประพันธ์ โชคอัมพรทรัพย์ 1
52 มงคล อุมา 1
53 Mongkol Uma 1
54 Vichit Buakaew 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2545 1
3 2543 1
4 2541 3
5 2540 1
6 2539 2
7 2536 3
8 2533 1
9 2532 2
10 2530 1
11 2528 1
12 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาต้นแบบชุดทดลองสำหรับศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของสาร
ปี พ.ศ. 2545
2 การศึกษาผลของสารเจือต่อโครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดที่มีซิลิกอนสูง
ปี พ.ศ. 2543
3 การพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขการผุกร่อนของภาชนะบรรจุประเภทโลหะ
ปี พ.ศ. 2541
4 การสร้างพื้นฐานสำหรับงานโลหะทางด้าน Forging
5 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
6 Effect of Sand Properties and Pouring Temperature on Casting Defect
ปี พ.ศ. 2540
7 การปรับปรุงพื้นผิวแม่พิมพ์ด้วยกระบวนการ TD
ปี พ.ศ. 2539
8 การศึกษาสถานภาพและเทคโนโลยีของชิ้นส่วน Cutting tool ในประเทศไทย
9 การขึ้นรูปซิลิคอนไนไตรด์โดยกระบวนการ HIP
ปี พ.ศ. 2536
10 กระบวนการผลิตเหล็กหล่อกราไฟต์กลมเนื้อพื้นเบไนต์
11 Regional Conference on "Present and Future of Steel Industries in the Asian-Pacific
12 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Pressworking ระยะที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงาน Pressworking
ปี พ.ศ. 2533
13 การกำหนดหัวข้อการวิจัยสำหรับอนาคตในด้านโลหะ
ปี พ.ศ. 2532
14 พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต : รายงานผลการวิจัย
15 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตของอุตสาหกรรมการประกอบตู้เย็น
ปี พ.ศ. 2530
16 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้เครื่องเหวี่ยง
ปี พ.ศ. 2528
17 การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรถขุด ของกรมชลประทาน
ปี พ.ศ. 2522
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตก๊าซฟรีออนในประเทศไทย