ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ ลือนาม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
3 การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ
4 โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยอาร์เอฟไอดี
5 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
6 การคัดเลือกกลุ่มการลงทุน โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม
ปี พ.ศ. 2536
7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้วัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์
8 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้วัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์
ปี พ.ศ. 2535
9 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้วัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์