ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยต่อยอดยาพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
3 ตำรับยาพื้นบ้านล้านนาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2549
5 การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือในช่วงเวลาต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2543
7 การเตรียมแผ่นไฮโดรเจลให้ความชุ่มชื้น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจีนเพื่อใช้ในการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย
9 การกะเทาะเปลือกสปอร์เห็ดหลินจือโดยใช้เทคนิคการบดด้วยเครื่องตีสปอร์และบอลล์ มิลล์
10 การตรวจสอบคุณภาพเห็ดหลินจือที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
11 การเตรียมสปอร์เห็ดหลินจือโดยใช้เทคนิคการบดด้วย Ball Mill
12 การประเมินลูกประคบล้านนาด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
13 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกประคบล้านนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
14 การพัมนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากตรีผลาจาก