ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค สเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้: กรณีศึกษาในถั่วฝักยาว
ปี พ.ศ. 2557
2 ความคงตัวสารประกอบฟีนอลิกในน้ำกึ่งวิกฤต
3 ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้งข้าวฮางงอกและผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาระบบล้างเพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งในเงาะ
ปี พ.ศ. 2554
5 ความคงตัวของแกมมา-โอรีซานอลในน้ำมันรำข้าวที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2553
6 การไฮโดรไลซิสกากมะพร้าวด้วยน้ำกึ่งวิกฤต
7 การสกัดองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากอบเชยเทศโดยใช้น้ำกึ่งวิกฤต
ปี พ.ศ. 2552
8 ความคงตัวของแกมมา-โอรีซานอล ในน้ำมันรำข้าว ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2551
9 ความคงตัวของแกมมา-โอรีซานอลในน้ำมันรำข้าวที่อุณหภูมิสูง