ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรารถนา จันทรุพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ศักยภาพโนราในการพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2548
2 โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2546
3 โครงการพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ : โครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4 การพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
5 ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
6 ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ในชุมชนประมง : กรณีศึกษา เจ้าแม่เกาะจิก จังหวัดจันทบุรี
7 ความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่ในชุมชนประมง : กรณีศึกษาเจ้าแม่เกาะจิก จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 ศักยภาพโนราในการพัฒนาท้องถิ่น