ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี ตันตยานุบุตร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2545 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2515 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2 การศึกษาความรู้ความเข้าใจและเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2545
3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติของศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
4 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ของศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
5 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวัฒนธรรมตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ของศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2515
6 วัดผลวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนคร