ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญา คงทวีเลิศ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ องค์ไชย 15
2 สาครรัตน์ คงขุนเทียน 7
3 ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร 6
4 อะนัฆ เอี่ยมอรุณ 4
5 สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 4
6 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 4
7 เกตุ กรุดพันธ์ 4
8 ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ 3
9 วิลาศ พุ่มพิมล 3
10 กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ 3
11 เกษรา ปัทมพันธุ์ 3
12 ปรีณา โชติจำลอง 3
13 วิชัย ริ้วตระกูล 3
14 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
15 ดวงใจ นาคะปรีชา 2
16 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
17 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
18 สุนันทา วังกานต์ 2
19 ศักดา ไตรศักดิ์ 2
20 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 2
21 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
22 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
23 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
24 นิตยา โชติกเสถียร 2
25 นราธิป วิทยากร 2
26 ธเนศ ชิตาพนารักษ์ 2
27 ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ 2
28 วุฒิ สุเมธโชติเมธา 2
29 องอาจ ไพรสณฑรางกูร 2
30 สิริภัทร ชุติมาเทวินทร์ 2
31 ปฐวี คงขุนเทียน 2
32 นฤมนัส คอวนิช 2
33 เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล 2
34 พัทนินทร์ มนตรีขจร 1
35 พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ 1
36 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ 1
37 Prachya Kongtawelert 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 6
4 2554 6
5 2553 10
6 2552 11
7 2551 5
8 2550 6
9 2549 4
10 2548 5
11 2547 4
12 2546 3
13 2545 1
14 2544 2
15 2541 2
16 2540 1
17 2539 2
18 2537 1
19 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาคุณสมบัติและหน้าที่ของโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ ต่อโปรตีนบน ผิวเซลล์คอนโดรไซย์
ปี พ.ศ. 2556
2 A sulfated glycosaminoglycan array for molecular interactions between glycosaminoglycans and growth factors or anti-glycosaminoglycan antibodies
ปี พ.ศ. 2555
3 Hyaluronan production and chondrogenic properties of primary human chondrocyte on gelatin based hematostatic spongostan scaffold
4 Houttuynia cordata Thunb fraction induces human leukemic Molt-4 cell apoptosis through the endoplasmic reticulum stress pathway.
5 Chondroprotective and anti-inflammatory effects of sesamin
6 Sesamin stimulates osteoblast differentiation through p38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways
7 Polyoxypregnane glycoside from Dregea volubilis extract inhibits IL-1?-induced expression of matrix metalloproteinase via activation of NF-?B in human chondrocytes
8 การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ปี พ.ศ. 2554
9 Sequential injection system with modified glass capillary for automation in immunoassay of chondroitin sulfate
10 Methoxyflavone derivatives modulate the effect of TRAIL-induced apoptosis in human leukemic cell lines
11 Ethanolic extract of fermented Houttuynia cordata thunb induces human leukemic HL-60 and Molt-4 cell apoptosis via oxidative stress and a mitochondrial pathway
12 Characterization of chondroitin sulfate from deer tip antler and osteogenic properties
13 4'-hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galanga (Linn.) induces human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways
14 Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1 β-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts
ปี พ.ศ. 2553
15 Diagnostic role of serum glypican-3 in differentiating hepatocellular carcinoma from non-malignant chronic liver disease and other liver cancers
16 Chondroitin sulphate (WF6 epitope) levels in peri-miniscrew implant crevicular fluid during orthodontic loading
17 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan.
18 Development of a mouse monoclonal antibody against the chondroitin sulfate-protein linkage region derived from shark cartilage
19 Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan
20 A competitive ELISA for quantifying serum CD147: Reduction of soluble cd147 levels in cancer patient sera
21 Versican facilitates chondrocyte differentiation and regulates joint morphogenesis
22 Influence of metal cofactors and water on the catalytic mechanism of creatininase-creatinine in aqueous solution from molecular dynamics simulation and quantum study
23 Comparison of glucose derivatives effects on cartilage degradation
24 Mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways cooperate in zearalenone-induced apoptosis of human leukemic cells
ปี พ.ศ. 2552
25 Versican/PG-M assembles hyaluronan into extracellular matrix and inhibits CD44-mediated signaling toward premature senescence in embryonic fibroblasts
26 Sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates
27 The effect of doxycycline on canine hip osteoarthritis: design of a 6-months clinical trial.
28 Sulfonation of papain-treated chitosan and its mechanism for anticoagulant activity
29 Chondroitin sulfate epitope (WF6) and hyaluronic acid as serum markers of cartilage degeneration in patients following anterior cruciate ligament injury
30 Prospective evaluation of serum biomarker levels and cartilage repair by autologous chondrocyte transplantation and subchondral drilling in a canine model
31 Chondrogenic properties of primary human chondrocytes culture in hyaluronic acid treated gelatin scaffold
32 Alteration of chondroitin sulfate composition on proteoglycan produced by Knock-in mouse embryonic fibroblasts whose versican lacks the A subdomain
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากต้นเข่าคลอน เพื่อการบำบัดโรคข้อเสื่อม
34 การควบคุมการแสดงออกของบีตา-ดีเฟนซิน-2 ของมนุษย์ โดยเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีและฟอสโฟไลเปสเอทู
35 การใช้เทคโนโลยีแทรกแซงอาร์เอ็นเอยับยั้งการทำงาน ของเอนไซน์แมทริกซ์เมทัลโลโปรทิเนส 3 (MMP-3) ในเซลล์กระดูกอ่อน
ปี พ.ศ. 2551
36 ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน
37 การเพาะเลี้ยงเซลล์คอนโดรซัยต์มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย และค้นหายาต้านข้อเสื่อม
38 Raised chondroitin sulphate WF6 epitope levels in gingival crevicular fluid in chronic periodontitis
39 Evaluation of serum chondroitin sulfate and hyaluronan: Biomarkers for osteoarthritis in canine hip dysplasia
40 Involvement of phospholipase D in regulating expression of anti-microbial peptide human ?-defensin-2
ปี พ.ศ. 2550
41 Hyaluronic acid: Additional biochemical marker in the diagnosis of biliary atresia
42 Online assay of bone specific alkaline phosphatase with a flow injection-bead injection system
43 Exploiting flow injection system with mini-immunoaffinity chromatographic column for chondroitin sulfate proteoglycans assay
44 Novel sulfated octa- and decasaccharides from squid cartilage chondroitin sulfate E: Sequencing and application for determination of the epitope structure of the monoclonal antibody MO-225
45 Chondroitinase-mediated degradation of rare 3-O-sulfated glucuronic acid in functional oversulfated chondroitin sulfate K and E
46 Two related but distinct chondroitin sulfate mimetope octasaccharide sequences recognized by monoclonal antibody WF6
ปี พ.ศ. 2549
47 การเพาะเลี้ยงเซลล์คอนโดรซัยต์มนุษย์ และการประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย และค้นหายาต้านข้อเสื่อม
48 Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients
49 Raised serum chondroitin sulfate epitope level in ovarian epithelial cancer
50 Effect of Alpinia galanga extract on cartilage degradation and on gene expression in human chondrocyte and synovial fibroblast metabolism
ปี พ.ศ. 2548
51 การวิเคราะห์อิพิโทป ของสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ซึ่งถูกจดจำโดยโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ WF6 และการนำไปประยุกต์ใช้
52 Sequential injection-ELISA based system for online determination of hyaluronan
53 Review on screening and analysis techniques for hemoglobin variants and thalassemia
54 A quantitative method to detect fucoidan in human plasma using a novel antibody
55 Antimutagenicity and DT-diaphorase inducing activity of Gynostemma pentaphyllum Makino extract
ปี พ.ศ. 2547
56 การวิเคราะห์อิพิโทปของสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ซึ่งถูกจดจำโดยไมโนโคลนอล แอนติบอดี WF6 และการนำไปประยุกต์ใช้
57 Inhibitory activities of sulfated proteoglycans on chondroitin sulfate A-mediated cytoadherence of Plasmodium falciparum isolates from Thailand
58 Serum hyaluronan as a marker reflecting the severity of cirrhosis and portal hypertension in postoperative biliary atresia
59 การวิเคราะห์อิพิโทป ของสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ซึ่งถูกจดจำโดยโมโนโคลนอล แอนติบอดีย์ WF6 และการนำไปประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2546
60 Serum hyaluronan: A marker of liver fibrosis in patients with chronic liver disease
61 Role of serum total sialic acid in differentiating cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma
62 A simple flow injection-reduced volume column system for hemoglobin typing
ปี พ.ศ. 2545
63 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการจัดเตรียมโปรตีนที่ยึดจับกับและการศึกษาคุณสมบัติ
ปี พ.ศ. 2544
64 Correlation between serum hyaluronan and disease activity and severity in Thai patients with rheumatoid arthritis
65 Engagement of CD147 molecule-induced cell aggregation through the activation of protein kinases and reorganization of the cytoskeleton
ปี พ.ศ. 2541
66 การเตรียมเลคตินบริสุทธิ์จากปูทะเลไทย และการพัฒนาเทคนิคและการประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจสอบและการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
67 Isolation and characterization of lectin from Thai marine crab (Scylla serrata) with binding specificity to sialoglycoconjugates and its application
ปี พ.ศ. 2540
68 Aflatoxin exposure is higher in vegetarians than nonvegetarians in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
69 Antimutagenicity and DT-diaphorase inducer activity of the thai medicinal plant, Murdannia loriformis
70 การใช้เทคนิคการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค : การวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนและอีสตราไดออล โดยวิธีเอนไซม์อิมมูนโนแอสเซ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2537
71 Antimutagenicity of lemon grass ( Cymbopogon citratus Stapf) to various known mutagens in salmonella mutation assay
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
72 Characterization of monoclonal antibodies against a human chondrocyte surface antigen
73 Comparisons of the chondroitin sulphate levels in orthodontically moved canines and the clinical outcomes between two different force magnitudes
74 Houttuynia cordata Thunb fraction induces human leukemic Molt-4 cell apoptosis through the endoplasmic reticulum stress pathway
75 การควบคุมการแสดงออกของบีตา-ดีเฟนซิน-2 ของมนุษย์ โดยเอนไซม์ฟอสโฟไลเปสดีและฟอสโฟไลเปสเอทู
76 Anticoagulant activity of a sulfated chitosan
77 Highly sulfated hexasaccharide sequences isolated from chondroitin sulfate of shark fin cartilage: Insights into the sugar sequences with bioactivities