ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ หาญเมืองใจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
4 ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีน และใยอาหาร
5 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
6 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติจากรำข้าว
ปี พ.ศ. 2551
7 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
8 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติจากรำข้าว
9 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติจากรำข้าว [ปีที่ 1]
10 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญชาติจากรำข้าว
ปี พ.ศ. 2550
11 ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวเสริมโปรตีนและใยอาหาร
12 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
13 กระบวนการผลิตอาหารเช้าธัญพืชจากรำข้าว
ปี พ.ศ. 2546
14 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
15 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพไวน์ผลไม้ในสหกรณ์ไวน์ชุมชน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2537
16 การผลิตกรดมะนาวจากแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านการย่อยแล้วด้วยยีสต์ Candida oleophila C-73
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การผลิตชีวสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์ด้วยเชื้อ Lactobacillus confusus CMU 198 โดยใช้วัตถุดิบทดแทน : จลนพลศาสตร์และผลผลิตของสารเอกซ์โซโพลีแซกคาไรด์