ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ประสมรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2545 2
3 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550
ปี พ.ศ. 2545
2 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนประถมศึกษา ที่มีภาวะทุพโภชนาการ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
3 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการ ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 ประสิทธิผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นวิทยากรชุมชน ในการลดความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประเทศไทย