ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประเสริฐ ถาวรดุลสถิตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักกีฬาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัจจัยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักกีฬาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
4 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
5 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
6 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม ปีที่ 1
8 การศึกษาออกแบบมาตรฐาน สำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์