ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐไชย สุขสอาด
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2558
2 แนวทางการพัฒนาสุขภาพข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อไม้กอล์ฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การจัดการสถานกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2557
5 การเลิกเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของไทย
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาแบดมินตันในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
7 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
8 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬาของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
9 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในการกีฬา ของนักกีฬามหาวิทยาลัยที่มีความสามารถต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
10 การศึกษาความก้าวร้าวในสถานการณ์การกีฬา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร